Teknik Yardıma mı ihtiyacınız var?     sap-turkey@vfairs.com

SAP Gizlilik Bildirimi

İnternet üzerinde kişisel gizliliğin korunması, internet tabanlı işlerin geleceği ve gerçek bir internet ekonomisine doğru alınan yol açısından kritik önem taşır. Bu Gizlilik Bildirimini, kişilerin veri koruma ve gizlilik haklarına ilişkin taahhüdümüze olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak oluşturduk. Bu Gizlilik Bildirimi, doğrudan veya dolaylı olarak bir kişiyi tespit etmede kullanılabilecek bilgileri ("Kişisel Veriler") nasıl işlediğimiz konusunda bilgi vermektedir.A. GENEL BİLGİLER

Veri Denetleyici kimdir? SAP Türkiye, Anel İş Merkezi, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak No:5 Kat:6, 34768 Ümraniye/İstanbul, Türkiye ("SAP"), www.virtual-data-innovation-tour-turkey.vfairs.com web sitesinin veri denetleyicisidir. Bu web sitesinde bir kayıt formu sunulması durumunda veri denetleyici, veri toplamanın amacına veya fiili teklife bağlı olarak değişiklik gösterebilse de her durumda bireysel kayıt formunun gizlilik bildiriminde görüntülenir. SAP Grubu'nun veri koruma yetkilisine privacy@sap.com adresinden ulaşılabilir.

SAP hangi Kişisel Verileri toplar? SAP web sitelerini ziyaret ettiğinizde SAP, tarayıcınız, işletim sisteminiz ve IP adresiniz ile ilgili belirli bilgileri depolar.

Bir kayıt formu kullanmanız durumunda adınız ve soyadınız, e-posta adresleriniz, telefon numaralarınız, konumunuz (ülke, eyalet/il, şehir), şirketinizin adı, iş unvanınız/rolünüz, departmanınız ve fonksiyonunuz, SAP ile güncel ilişkiniz ve şirketinizin bulunduğu sektör gibi SAP'ye sağladığınız bilgiler SAP tarafından toplanacaktır. SAP'den ürün veya hizmet siparişi vermek için kredi kartı numarası veya banka bilgileri sağlarsanız, SAP talep ettiğiniz ürünler ve hizmetlere ilişkin ödemenizi işlemek üzere bu bilgileri toplayacaktır.

SAP Kişisel Verilerinize neden ihtiyaç duyar? SAP; bu web sitesine erişmenizi sağlamak, sipariş ettiğiniz ürünleri veya hizmetleri teslim etmek ve yürürlükteki ihracat kanunlarının şart koştuğu kontroller de dahil olmak üzere yasal yükümlülüklere riayet etmek için Kişisel Verilerinize ihtiyaç duyar. Kişisel Verilerinizin SAP tarafından yasal izne dayalı olarak kullanıldığı durumlar için SAP'nin Kişisel Verilerinize neden ihtiyaç duyduğu aşağıdaki Bölüm B kapsamında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kişisel Verilerinizin SAP tarafından onayınıza dayalı olarak kullanıldığı durumlar için SAP'nin Kişisel Verilerinize neden ihtiyaç duyduğu aşağıdaki Bölüm C kapsamında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kişisel Verileriniz SAP tarafından onayınıza dayalı olarak kullanılıyorsa belirli Kişisel Veri kullanım yöntemlerine ilişkin onay bildirimleri hakkında bu Gizlilik Bildirimi kapsamında sağlanan bilgileri Consent Resource Center adresinde bulabilirsiniz. Kişisel Verilerin sağlanması gönüllülük esasına dayalı olsa da genel bir husus olarak SAP talebinizi bu veriler olmadan işleyemeyebilir veya yerine getiremeyebilir; verdiğiniz bir siparişi işlemek veya talep ettiğiniz bir web teklifi ile ilgili olarak size erişim sağlamak için SAP'nin Kişisel Verilerinize gereksinimi olabilir. Bu tür durumlarda SAP'nin belirli Kişisel Verileriniz olmadan talebinizi yerine getirmesi mümkün değildir.

SAP'nin diğer pazarlama operasyonları için onay vermeden de ürün veya hizmet siparişi verebileceğinizi hatırlatırız.

SAP Kişisel Verileri hangi tür Üçüncü Taraflardan elde eder? Çoğu durumda SAP Kişisel Verileri sizden toplar. Yürürlükteki ulusal kanunların SAP'ye olanak tanıması durumunda SAP Kişisel Verileri üçüncü taraflardan da elde edebilir. SAP, Kişisel Verileri bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan hususlara ve verileri SAP'ye sağlayan üçüncü tarafın veya yürürlükteki kanunların şart koştuğu ek sınırlamalara uygun olarak yönetir. Üçüncü taraf kaynaklar arasında aşağıdakiler yer alır:

SAP Kişisel Verilerimi ne kadar süreyle saklar? SAP, Kişisel Verilerinizi yalnızca aşağıda açıklanan süreler boyunca saklar:

Kişisel Verilerinizi kimler alır ve veriler nerede işlenir? Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizi işlemek üzere aşağıdaki üçüncü taraf kategorilerine aktarılır:

Uluslararası arenada faaliyet gösteren global bir şirketler grubu olarak SAP, Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışında bulunan bağlı şirketlere ("SAP Grubu") ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına sahiptir ve Kişisel Verileriniz AEA dışındaki ülkelere aktarılır. Söz konusu aktarımların AB Komisyonunun yeterlilik kararı bildiriminde bulunmadığı bir ülkeye yapılması durumunda; SAP, Kişisel Verilerinizin AEA ile tutarlı bir veri koruma düzeyinde işlem görmesi için bağlayıcılığı olan standart AB sözleşme maddeleri kullanır. Söz konusu standart sözleşme maddelerinin bir kopyasını (ticari veya ilgisiz maddeleri çıkarmak üzere düzenlenmiş) privacy@sap.com adresine talep göndererek alabilirsiniz. Avrupa Komisyonu'ndan veri koruma ile ilgili uluslararası hususlar hakkında daha fazla bilgiyi de bu adresten edinebilirsiniz.

Veri koruma ile ilgili haklarınız nelerdir?

Dilediğiniz zaman SAP'nin sizinle ilgili olarak hangi Kişisel Verileri işlediği konusundaki bilgilere erişmeyi ve söz konusu Kişisel Verilerin düzeltilmesini veya silinmesini SAP'den talep edebilirsiniz. Bununla birlikte SAP'nin, Kişisel Verilerinizi yalnızca söz konusu verileri elinde tutmasına yönelik yasal bir yükümlülüğü veya geçerli bir hakkı olmaması durumunda silebileceğini unutmayın. Ayrıca, SAP'den Kişisel Verilerinizi silmesini talep etmeniz durumunda, SAP'nin Kişisel Verilerinizi kullanmasını gerektiren herhangi bir SAP hizmetini kullanmaya devam edemeyeceğinizi de lütfen göz önünde bulundurun.

SAP Kişisel Verilerinizi onayınıza dayalı olarak veya sizinle bir sözleşme akdetmek için kullanıyorsa, SAP'ye sağladığınız Kişisel Verilerin bir kopyasını da talep edebilirsiniz. Bu talepte bulunmak için lütfen aşağıdaki e-posta adresiyle iletişim kurarak talebinizin ilgili olduğu bilgileri veya işleme aktivitelerini, bu bilgileri hangi biçimde almak istediğinizi ve Kişisel Verilerin size mi yoksa başka bir alıcıya mı gönderilmesini istediğinizi belirtin. SAP, talebinizi titizlikle değerlendirecek ve en iyi şekilde nasıl yerine getirebileceği konusunu sizinle görüşecektir.

Ayrıca SAP'den, Kişisel Verilerinizi şu durumlardan herhangi birinde daha fazla işlememesini de talep edebilirsiniz: (i) SAP'nin Kişisel Verilerinizin doğruluğunu kontrol etmesi için gerekli süreye tabi olmak kaydıyla SAP'nin sizinle ilgili olarak elinde bulundurduğu Kişisel Verilerin yanlış olduğunu belirtmeniz durumunda, (ii) SAP'nin Kişisel Verilerinizi işlemesine ilişkin herhangi bir yasal dayanak olmaması ve SAP'nin Kişisel Verilerinizi işlemeyi kısıtlamasını talep etmeniz durumunda, (iii) SAP'nin Kişisel Verilerinize artık ihtiyacı olmamasına rağmen yasal hak talebinde bulunmak veya yasal hakları tatbik etmek ya da üçüncü taraf hak taleplerine karşı savunma yapmak için SAP'nin bu verileri tutmasına ihtiyacınız olduğunu bildirmeniz durumunda veya (iv) SAP'nin Kişisel Verilerinizi işleme konusunda geçerli bir menfaati veya yasal bir zorunluluğu olup olmadığını incelemek için gerekli olan süreye tabi olmak kaydıyla, Kişisel Verilerinizin SAP tarafından SAP'nin meşru menfaatine dayalı olarak işlenmesine (aşağıdaki Bölüm C'de belirtilen şekilde) itiraz etmeniz durumunda.

Kaliforniya Eyaletindeki kişiler için bunun yerine aşağıdaki haklar mevcuttur:

SAP, Kişisel Verilerinizi satmadığı ve satmayacağı için CCPA kapsamındaki ifşa gereksinimleri ile uyumlu olarak çekilme bildirimi sağlamaktan muaftır.

Bununla birlikte SAP'nin, Kişisel Verilerinizi yalnızca söz konusu verileri elinde tutmasına yönelik yasal bir yükümlülüğü veya geçerli bir hakkı olmaması durumunda silebileceğini unutmayın. Ayrıca, SAP'den Kişisel Verilerinizi silmesini talep etmeniz durumunda, SAP'nin Kişisel Verilerinizi kullanmasını gerektiren herhangi bir SAP hizmetini kullanmaya devam edemeyeceğinizi de lütfen göz önünde bulundurun.

Veri koruma haklarınızı nasıl tatbik edebilirsiniz? Haklarınızın tatbiki ile ilgili tüm taleplerinizi lütfen webmaster@sap.com adresine iletin. Kaliforniya Eyaletinde ikamet ediyorsanız, burada belirtilen ücretsiz telefon numaralarını da arayabilirsiniz. Veri koruma haklarınızı SAP'ye karşı tatbik etmek üzere talepte bulunması için başka bir kişiyi de atayabilirsiniz. Bu kişiye, veri koruma haklarınızı sizin adınıza tatbik etmesi için sınırlı bir vekaletname ile yetki verebilirsiniz.

SAP, veri koruma haklarını tatbik etmek üzere yapılan talepleri nasıl doğrular? SAP, tatbik etmek istediğiniz veri koruma hakkını işlemeden önce kimliğinizi makul bir kesinlik düzeyi ile doğrulamak için gerekli işlemleri yapacaktır. Uygun durumlarda SAP, haklarınızı tatbik etmek üzere yaptığınız taleple beraber ibraz edilen Kişisel Verileri SAP tarafından halihazırda tutulan bilgilerle eşleştirecektir. Bu işlem, ibraz edilen talepte sağlanan bir veya daha fazla veri noktasının SAP tarafından halihazırda tutulan bir veya daha fazla veri noktası ile eşleştirilmesini içerebilir.

Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası ("CCPA") ile belirlenen doğrulama sürecine uygun olarak, Kişisel Verilerinize yetkisiz erişim veya verilerin yetkisiz silinmesi nedeniyle maruz kalabileceğiniz zararı en aza indirmek üzere SAP, silme talepleri veya hassas ya da değerli olarak değerlendirilen Kişisel Veriler için daha sıkı bir doğrulama süreci kullanacaktır. SAP'nin sizden, halihazırda tuttuğu bilgiler dışında ek bilgi talep etmesi gerekli olursa, SAP bu bilgileri yalnızca veri koruma haklarınızı tatbik edebilmeniz için kimliğinizi doğrulamak ya da güvenlik ve kimlik sahteciliği olaylarını önleme amaçları için kullanacaktır.

SAP; açıkça mesnetsiz olduğu belli olan, aşırı, yanıltıcı veya yerel kanunlara göre başka nedenlerle gerekli olmayan talepleri işlemeyi reddedecektir.

Şikayette bulunma hakkı. SAP'nin Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen gereksinimlere veya yürürlükteki AEA veri koruma kanunlarına uygun olmayan şekilde işlediğini düşünüyorsanız, bulunduğunuz AEA ülkesindeki veri koruma yetkili makamına veya SAP'nin ticari sicil kaydının bulunduğu ülke veya eyaletin veri koruma yetkili makamına dilediğiniz zaman şikayette bulunabilirsiniz.

Reşit değilsem veya çocuk statüsündeysem SAP ürünlerini ve hizmetlerini kullanabilir miyim?

Çocuklar. SAP web siteleri ve çevrimiçi hizmetleri 16 yaşın altındaki veya ilgili yargı bölgesinde dengi olan minimum yaşın altındaki kullanıcılara yönelik değildir. 16 yaşından küçükseniz bu web sitesine veya çevrimiçi hizmetlere kaydolamaz ve bunları kullanamazsınız.

ABD'de Çocukların Gizliliği SAP, 13 yaş altı çocukların Kişisel Verilerini bilerek toplamaz. Bir ebeveyn veya vasiyseniz ve SAP'nin bir çocuk hakkında bilgi topladığını düşünüyorsanız, lütfen SAP ile bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde iletişime geçin. SAP bilgileri silmek için girişimlerini mümkün olduğunca hızlı şekilde başlatacaktır. SAP web sitelerinin ve çevrimiçi hizmetlerinin 16 yaşın altındaki kişilere yönelik olmaması dikkate alındığında ve CCPA'nın ifşa gereksinimleri ile uyumlu olarak, SAP 16 yaşın altındaki kişilerin Kişisel Verilerini satmaz.B. Yasal izne dayalı işleme

SAP'nin neden Kişisel Verilerimi kullanması gerekiyor ve SAP verilerimi hangi yasal dayanağa göre kullanıyor?

Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerçekleştirilen işlemeler. SAP'nin, SAP ile aranızdaki sözleşmeye istinaden ürün veya hizmet teslimi yapmak, ürün veya hizmet satışı için SAP ile aranızda bir sözleşme düzenlemek veya sipariş ettiğiniz ürünlere veya hizmetlere ait faturaları size göndermek için Kişisel Verilerinize ihtiyacı vardır. SAP, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için Kişisel Verileri GDPR'nin 6(1) numaralı maddesinin b alt bendine uygun olarak işler.

SAP'nin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan işleme faaliyetleri ilgili sorgularınızın yanıtlanmasını, geri bildirimlerinizin işlenmesini veya size destek sağlanmasını içerir. Buna, SAP.com veya diğer yerel SAP web oluşumları, iletişim formları, e-postalar veya telefonda sohbet işlevleriyle başlatabileceğiniz görüşme verileri de dahil olabilir. Bu Gizlilik Bildirimi amaçları doğrultusunda "ürünler ve hizmetler"; SAP'nin web hizmetlerine, tekliflerine, yarışmalarına, çekilişlerine, diğer içeriklerine, pazarlama amacı taşımayan e-bültenlerine, tanıtım yazılarına, çalışmalarına, eğitimlerine ve etkinliklerine erişimi içermektedir.

Ayrıca SAP, hizmetlerine abone olan kullanıcılarla e-posta yoluyla düzenli olarak iletişim kurmakta ve sizden veya diğer müşterilerden gelen şikayetleri çözüme kavuşturmak veya şüpheli işlemleri araştırmak için telefon görüşmeleri de gerçekleştirmektedir.

SAP, hesap açma işleminizi teyit etmek, ödeme bildirimlerinizi göndermek, ürünlerimize ve hizmetlerimize yönelik değişiklikleri bildirmek ve yasalarca öngörülen diğer açıklamaları ve bildirimleri göndermek için e-posta adresinizi kullanacaktır. Bu iletişimler iş ilişkisi ile ilgili olduğundan ve pazarlama materyalleri içermediğinden genellikle kullanıcıların bu iletişimleri almaktan çekilme tercihi bulunmamaktadır.

E-posta veya telefon görüşmesi gibi pazarlama amaçlı iletişimlerle ilgili olarak SAP; (i) bu tür bilgileri yalnızca söz konusu iletişimlere dahil olmayı talep etmenizin ardından gönderecek ve (ii) pazarlamayla ilgili iletişimleri almaktan vazgeçmeniz durumunda size çekilme fırsatı sağlayacaktır. Pazarlamayla ilgili iletişimlerden çekilmek için tercihlerinizi https://www.sap.com/profile/unsubscribe.html adresinden istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Uyumlulukla ilgili olarak gerçekleştirilen işlemeler. Ürünleri, teknolojileri ve hizmetleriyle SAP; Avrupa Birliği ve üye devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli ülkelerin ihracat yasalarına tabidir. Söz konusu ülkeler tarafından yürürlüğe konan ilgili ihracat yasaları, ticari yaptırımlar ve ambargolar uyarınca SAP'nin, hükümet tarafından düzenlenen boykot listesindeki şirketlerin, kuruluşların ve tarafların SAP web siteleri ve SAP tarafından kontrol edilen diğer teslimat kanalları aracılığıyla belirli ürünlere, teknolojilere ve hizmetlere erişimini engellemek üzere önlemler alması gerektiğini kabul edersiniz. Bunlar; (i) bu belgede belirtildiği şekilde herhangi bir kullanıcı kayıt verisinin veya kullanıcının kimliği ile ilgili olarak sağladığı diğer bilgilerin geçerli boykot listesi bakımından otomatik kontrolü; (ii) bu tür kontrollerin, boykot listesi her güncellendiğinde ve söz konusu kişi, bilgilerini her yenilediğinde düzenli tekrarı; (iii) potansiyel bir eşleşme durumunda SAP hizmetleri ve sistemlerine erişimin engellenmesi ve (iv) yine potansiyel bir eşleşme durumunda kullanıcıyla irtibat kurularak kimliğinin onaylanması gibi işlemleri içerebilir. Kişisel Verilerinizin bu şekilde kullanılması, yasal yükümlülüklere (GDPR 6(1) sayılı madde alt bent c) ve SAP'nin meşru menfaatlerine (GDPR 6(1) sayılı madde alt bent f) riayet etmek üzere Kişisel Veri işlemek için verilen izne dayalıdır.

Ayrıca, Kişisel Verilerinizin işlenmesi veya pazarlama materyalleri alma konusundaki (diğer bir deyişle, ilgili SAP Grubu şirketinin faaliyet gösterdiği ülkeye bağlı olarak pazarlama malzemeleri almaya açık bir şekilde onay verip vermediğiniz ile ilgili) veri koruma ve gizlilik tercihlerinizi takip etmek için gerekli tüm bilgilerin, uyumluluğu sağlamak üzere gerekli olduğunda SAP Grubu üyeleri arasında değiş tokuş edilebileceğini de kabul edersiniz.

SAP'nin meşru menfaatleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen işlemeler. SAP, Kişisel Verilerinizi meşru menfaatleri için (GDPR 6(1) sayılı madde alt bent f) aşağıdaki gibi kullanabilir:

Yürürlükteki ulusal yasalar kapsamında gerçekleştirilen işlemeler. Yürürlükteki ulusal yasaların SAP'ye hak tanıması durumunda SAP, bazıları Kişisel Veri niteliğinde olan bilgilerinizi aşağıdaki iş amaçları için kullanacaktır:C. Onaya dayalı gerçekleştirilen işlemeler

Aşağıdaki durumlarda, Kişisel Verilerinizin belirtilen amaçlarla (GDPR 6(1) sayılı madde alt bent a) işlenmesi için önceden onay vermiş olmanız durumunda SAP, Kişisel Verilerinizi işleyecektir. Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik olarak aşağıda açıklanmış her bölüm Consent Resource Center'daki bir onay bildirimi ile bağlantılıdır. İlk etapta bir veya daha fazla onay verdikten sonra bu Gizlilik Bildirimini tekrar açmanız durumunda, yalnızca verdiğiniz onaylara ilişkin bilgileri değil, Gizlilik Bildiriminin tamamını göreceksiniz.

SAP'nin Ürünleri ve Hizmetleri ile ilgili Haberler. İlgili bir şarta ve onayınıza tabi olacak şekilde SAP, en son ürün duyuruları, yazılım güncellemeleri, yazılım yükseltmeleri, özel teklifler ve SAP'nin yazılım ve hizmetleri ile ilgili diğer bilgilerin (pazarlama amaçlı e-bültenler dahil) yanı sıra SAP'nin etkinliklerine yönelik güncel bilgiler sunmak ve SAP web sitelerinde ilgili içerikleri göstermek için adınızı, e-posta ve posta adresinizi, telefon numaranızı, iş unvanınızı ve işvereninizle ilgili temel bilgileri (ad, adres, sektör); bunun yanı sıra SAP ile kurulan önceki etkileşimleri (önceki satın almalar, web semineri, seminer veya etkinlik katılımları ya da (web) hizmetlerinin kullanımı - bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi, ilgili SAP web sitesinde görüntülenen Tanımlama Bilgisi Bildiriminde bulabilirsiniz) temel alarak bir etkileşim profili kullanabilir. Bu pazarlama amaçlı aktivitelerle bağlantılı olarak SAP, size daha çok hitap eden bilgiler göstermek için söz konusu bilgilerin daha sonra sosyal ağların veya web olanaklarının kendi veri tabanlarıyla karşılaştırıldığı, bir üçüncü tarafça yönetilen sosyal ağlar veya diğer web olanaklarına (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram veya Google) ilişkin bir karma kullanıcı kimliği sağlayabilir.

Kullanıcı profilleri oluşturma. SAP size, bu web sitesiyle bağlantılı olan ve kaydolarak bir kullanıcı profili oluşturmanızı gerektiren forumlar, bloglar ve ağları (SAP Community gibi) içeren web olanaklarını kullanma seçeneği sunar. Kullanıcı profilleri; adınız, fotoğrafınız, sosyal medya hesaplarınız, posta ya da e-posta adresiniz veya her ikisi birden, telefon numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, becerileriniz ve şirketiniz ile ilgili temel bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde hakkınızdaki kişisel bilgileri diğer kullanıcılara gösterme seçeneği sunar.

Bu profiller, SAP'ye ait tek bir web olanağıyla ilişkili olabileceği gibi SAP Cloud Platform Identity Authentication Hizmeti kapsamında oluşturulduysa SAP'nin veya SAP Grubu'na ait şirketlerin ya da her ikisinin (aşağıdaki "Kişisel Verilerinizi diğer SAP şirketlerine iletme" bölümü kapsamında verilen herhangi bir onaydan bağımsız olarak) diğer web olanaklarına da erişme imkanı sağlayabilir. Bununla birlikte, bu ek web olanaklarından hangisini kullanacağınız daima sizin tercihinize bağlıdır ve Kişisel Verileriniz yalnızca bu olanaklara ilk erişiminizde iletilir. Onayınız SAP'nin hizmet sağlayabilmesi için yasal bir gereksinim teşkil ediyorsa bu tür kullanıcı profilleri oluşturması için SAP'ye onay vermemeniz durumunda SAP'nin söz konusu hizmetleri sunabilecek bir konumda olamayacağını lütfen unutmayın.

Herhangi bir web olağanı kapsamında profiliniz, yalnızca erişim sağlanmasının dışında diğer kullanıcılarla etkileşimi (ör. mesajlaşma veya takip işlevi yoluyla) kişiselleştirmek ve SAP tarafından bu teklifler aracılığıyla iletişim ve işbirliği kalitesini iyileştirmek ve SAP için oyunlaştırma öğeleri sağlamak (oyunlaştırma, bir web sitesi, kurumsal uygulama veya çevrimiçi topluluk gibi zaten var olan bir şeyi alıp buna, katılım, taahhüt ve bağlılığı artırmak için oyun mekanizmaları entegre etme işlemidir) amacıyla kullanılır. İlgili web olanağı tarafından desteklenmesi durumunda ilgili web olanağının, paylaşmak istediğiniz bilgileri belirlemeye ilişkin işlevini kullanabilirsiniz.

Özel Kişisel Veri kategorileri. Bir etkinlik veya seminere kaydolduğunuzda ve erişim sağladığınızda SAP, etkinlik boyunca herhangi bir engeli veya beslenmeyle ilgili özel gereksinimleri olan kişileri belirlemek ve bu gereksinimler konusunda dikkatli olmak amacıyla sağlığınızla ilgili bilgiler talep edebilir. Bu bilgilerin kullanımı, bu belgeyle sağladığınız onaya dayalıdır.

Engellilik durumları veya beslenmeyle ilgili özel gereksinimlerinize ilişkin bilgi sağlamadığınız takdirde SAP'nin ilgili önlemleri alamayacağını lütfen göz önünde bulundurun.

Etkinlik profili çıkarma. SAP'nin bir etkinliğine, seminerine veya web seminerine kaydolursanız SAP, iletişim ve fikir alışverişi amacıyla temel katılımcı bilgilerini (adınız, şirketiniz ve e-posta adresiniz) aynı etkinlik, seminer veya web seminerinin diğer katılımcılarıyla paylaşabilir.

Kişisel Verilerinizi diğer SAP şirketlerine iletme. SAP, Kişisel Verilerinizi SAP Grubu'ndaki diğer şirketlere aktarabilir. SAP Grubu şirketlerinin güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda söz konusu şirketler Kişisel Verilerinizi, yukarıdaki Bölüm C'de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve aynı koşullara tabi şekilde kullanacaktır.

Kişisel Verilerinizi diğer üçüncü Taraflara iletme. SAP, talebiniz doğrultusunda, onayınızda da belirttiğiniz üzere kayıt verilerinizi kayıt sayfasında listelenen şirketlere aktarır. Şirketler kayıt verilerinizi etkinliğe katılım amacıyla kullanır ve daha sonra bu verileri silmeleri gerekir. Kayıt verilerinizi başka amaçlarla kullanmak isteyen şirketler, söz konusu verileri başka hangi amaçlarla ve nasıl kullanacaklarını açıklamak için sizinle irtibat kurar.

Bu belgeye göre verilen bir onayın iptali. Vermiş olduğunuz bir onayı, dilediğiniz zaman https://www.sap.com/profile/unsubscribe.html bağlantısından aboneliğinizi iptal ederek geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz durumunda SAP, yasal olarak zorunlu olmadığı sürece Kişisel Verilerinizi bu onaya tabi şekilde işlemeye devam etmeyecektir. SAP'nin yasal sebeplerle Kişisel Verilerinizi saklaması gereken durumlarda Kişisel Verileriniz işlenmeyecek ve yalnızca yasanın gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Ancak, geri çekme işleminin, geri çekme tarihine kadar gerçekleştirilen geçmiş işleme işlemleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Ayrıca, herhangi bir SAP teklifini kullanabilmek için onayınız gerekiyorsa SAP, ilgili hizmeti (veya SAP'nin birden çok SAP teklifi için SAP Cloud Platform Identity Authentication Hizmeti kapsamında profilinizi kullanma onayını iptal etmeniz durumunda hizmetleri), teklifi veya etkinliği, iptal işleminden sonra sağlayamayacaktır.D. Tanımlama Bilgileri ve benzeri araçlar

Tanımlama Bilgileri veya benzeri teknolojiler ile toplanan bilgiler ve bu bilgilerin kullanımı SAP'nin Tanımlama Bilgisi Bildiriminde açıklanmıştır. Tanımlama Bilgisi tercihlerinizi SAP'nin Tanımlama Bilgisi Bildiriminde açıklandığı gibi uygulayabilirsiniz.E. Rusya Federasyonu vatandaşları için Rusya'ya Özgü Hükümler geçerlidir

Kişisel Verilerinizi diğer üçüncü Taraflara iletme. SAP, talebiniz doğrultusunda, izninizde de belirttiğiniz üzere kayıt verilerinizi kayıt sayfasında listelenen şirketlere aktarır. Şirketler kayıt verilerinizi etkinliğe katılım amacıyla kullanır ve daha sonra bu verileri silmeleri gerekir. Kayıt verilerinizi başka amaçlarla kullanmak isteyen şirketler, söz konusu verileri başka hangi amaçlarla ve nasıl kullanacaklarını açıklamak için sizinle irtibat kurar.Son Güncelleme: 18 Mart 2020.